צו בטיחות מספר 100,130

מספר צו
100130
תאריך מתן צו
28/02/2021
שם אתר/מפעיל
חיבורי נמל DP-03 הקמת גשר BR03 1012-1025 ברח' משה דיין BR04 1-4 מסילת רכבת מפרץ חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא מינית אדם מיומן כראוי להיות ממונה על הבטיחות במפעל
שם חוק
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על בטיחות) התשנ"ו-1996
שם סעיף
חובת מינוי ממונה על הבטיחות / 4.(5)