צו בטיחות מספר 100,146

מספר צו
100146
תאריך מתן צו
28/02/2021
שם אתר/מפעיל
עמינח נחמיה 4 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור פתח בריצפה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף