צו בטיחות מספר 100,681

מספר צו
100681
תאריך מתן צו
10/03/2021
שם אתר/מפעיל
רח' הקוממיות מגדל הים בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בעקבות הבדיקה נמצא שהמעלית אינה תקינה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
איסור הפעלה / 60א.