צו בטיחות מספר 100,804

מספר צו
100804
תאריך מתן צו
14/03/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "M.CENTER" שכונה C2 כביש 71 עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)