צו בטיחות מספר 100,995

מספר צו
100995
תאריך מתן צו
21/03/2021
שם אתר/מפעיל
בניית 2 בניני מגורים רח' פנקס גוש 6494 חלקות 413+414 קריית אונו (תמ"א 38)
יישוב
קריית אונו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקפים לא תקין
שם חוק
שם סעיף