צו בטיחות מספר 100,996

מספר צו
100996
תאריך מתן צו
21/03/2021
שם אתר/מפעיל
בניית 2 בניני מגורים רח' פנקס גוש 6494 חלקות 413+414 קריית אונו (תמ"א 38)
יישוב
קריית אונו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור לא תקין
שם חוק
שם סעיף