צו בטיחות מספר 101,938

מספר צו
101938
תאריך מתן צו
18/04/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט אור תורה בנות רמות ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מערכת טפסות בשני רבדים ללא תוכנית למערכת טפסות לתקרה מעל 4 מטר
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף