צו בטיחות מספר 102,404

מספר צו
102404
תאריך מתן צו
02/05/2021
שם אתר/מפעיל
נחלת בנימין 96-98 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העגורן מופעל בקירבה ל"תחום סכנה מחשמל"
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
התקנת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי / 46.(א)