צו בטיחות מספר 102,425

מספר צו
102425
תאריך מתן צו
29/04/2021
שם אתר/מפעיל
סוקולוב 17 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
האדם שנתמנה למנהל עבודה אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי שאינו מתאים למילוי התפקיד
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ה)