צו בטיחות מספר 103,452

מספר צו
103452
תאריך מתן צו
30/05/2021
שם אתר/מפעיל
עמינח נחמיה 4 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)