צו בטיחות מספר 103,639

מספר צו
103639
תאריך מתן צו
02/06/2021
שם אתר/מפעיל
בניית גן ילדים שכ' כלניות מגרש 920
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקיים רבים
שם חוק
שם סעיף