צו בטיחות מספר 103,839

מספר צו
103839
תאריך מתן צו
09/06/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט נתיב פיתוח שכונה ד רמת בית שמש גוש 34579 חלקה 81 83
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידורים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
אזן יד אזן תיכון ולוחות רגליים [תיקון התשנ"א] / 10.(א)