צו בטיחות מספר 104,039

מספר צו
104039
תאריך מתן צו
13/06/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "בלו וואלי" רח' ברזילאי יוסף עפולה
יישוב
עפולה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.