צו בטיחות מספר 104,262

מספר צו
104262
תאריך מתן צו
17/06/2021
שם אתר/מפעיל
סוקולוב 17 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)