צו בטיחות מספר 106,024

מספר צו
106024
תאריך מתן צו
03/08/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בניית 162 יח"ד גבעת הלבונה רחוב חזון איש/טולדנו מגרשים 7-9 רמת שלמה
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים כפי שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף