צו בטיחות מספר 107,299

מספר צו
107299
תאריך מתן צו
12/09/2021
שם אתר/מפעיל
טרומפלדור 24 רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בתי תקע אינם מוגנים על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.030 אמפר.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן-1990
שם סעיף
לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד / 5.(ב)