צו בטיחות מספר 107,429

מספר צו
107429
תאריך מתן צו
12/09/2021
שם אתר/מפעיל
ז'בוטינסקי 10 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הממונה על העבודה לא השגיח השגחה נאותה ולא נקט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד המגן האישי כראוי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997
שם סעיף
חובות ממונה על העבודה / 8.(א)