צו בטיחות מספר 107,476

מספר צו
107476
תאריך מתן צו
14/09/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט נתיב פיתוח שכונה ד רמת בית שמש גוש 34579 חלקה 81 83
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף