צו בטיחות מספר 108,993

מספר צו
108993
תאריך מתן צו
02/11/2021
שם אתר/מפעיל
מעון יום אורות הארי רח' כ"ב ילדי מעלות צפת
יישוב
צפת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)