צו בטיחות מספר 109,159

מספר צו
109159
תאריך מתן צו
07/11/2021
שם אתר/מפעיל
הרכס 16: סביון
יישוב
סביון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
טפסות אינם קשורות
שם חוק
שם סעיף