צו בטיחות מספר 110,125

מספר צו
110125
תאריך מתן צו
25/11/2021
שם אתר/מפעיל
אריה לייב 38 + 36 ד הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אין אישור חשמלאי בודק
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)