צו בטיחות מספר 110,666

מספר צו
110666
תאריך מתן צו
13/12/2021
שם אתר/מפעיל
בניית 15 יח"ד שד' מוריה 26 חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה הפיגום / 21.