צו בטיחות מספר 112,299

מספר צו
112299
תאריך מתן צו
25/01/2022
שם אתר/מפעיל
תל חי 3 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה ל-48 בגין תאונה
שם חוק
שם סעיף