צו בטיחות מספר 112,893

מספר צו
112893
תאריך מתן צו
09/02/2022
שם אתר/מפעיל
תוספת לבי"ס כלנית רח' זמורה כרמיאל
יישוב
כרמיאל
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי דיווח ואי מינוי מנהל עבודה
שם חוק
שם סעיף