צו בטיחות מספר 113,328

מספר צו
113328
תאריך מתן צו
20/02/2022
שם אתר/מפעיל
מבנה מסחרי הגליל 6 שכונת נמסאוי נצרת
יישוב
נצרת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)