צו בטיחות מספר 113,553

מספר צו
113553
תאריך מתן צו
24/02/2022
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בניית 162 יח"ד גבעת הלבונה רחוב חזון איש/טולדנו מגרשים 7-9 רמת שלמה
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך / 90.(א)