צו בטיחות מספר 115,394

מספר צו
115394
תאריך מתן צו
25/04/2022
שם אתר/מפעיל
בי"ס חנה גוש 13095/25 צפת
יישוב
צפת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על 4 מטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
תכנון - תקרה נמצא בגובה העולה על 4 מטרים / 85.(א). (1)