צו בטיחות מספר 115,398

מספר צו
115398
תאריך מתן צו
25/04/2022
שם אתר/מפעיל
מגרש 106+113 אאורה בן שמן
יישוב
לוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חסר שיפוע טבעי/דיפון לחפירה
שם חוק
שם סעיף