צו בטיחות מספר 115,406

מספר צו
115406
תאריך מתן צו
25/04/2022
שם אתר/מפעיל
עיר היין-(דרך ארץ 2)אשקלון
יישוב
אשקלון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
תאונת מוות
שם חוק
שם סעיף