צו בטיחות מספר 115,464

מספר צו
115464
תאריך מתן צו
27/04/2022
שם אתר/מפעיל
רמת הגולן 44
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
סגירה כללי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)