צו בטיחות מספר 116,061

מספר צו
116061
תאריך מתן צו
17/05/2022
שם אתר/מפעיל
ניסטק גולן בע"מ השמן 501 קצרין
יישוב
קצרין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות בפיגום זקפים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף