צו בטיחות מספר 116,069

מספר צו
116069
תאריך מתן צו
17/05/2022
שם אתר/מפעיל
רמת הגולן 44
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
פיגום זקפים גבוה או מיוחד / 34.