צו בטיחות מספר 119,975

מספר צו
119975
תאריך מתן צו
31/08/2022
שם אתר/מפעיל
עבודות תשתית ופיתוח בני ברק
יישוב
בני ברק
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים באתר הבניה
שם חוק
שם סעיף