צו בטיחות מספר 120,337

מספר צו
120337
תאריך מתן צו
11/09/2022
שם אתר/מפעיל
אומנויות המוסיקה ואודיטוריום עירוני רח' ספיר גוש 10444 קרית ים
יישוב
קריית ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
בדיקה / 81.