צו בטיחות מספר 120,419

מספר צו
120419
תאריך מתן צו
13/09/2022
שם אתר/מפעיל
שיפוץ חיצוני ברח' הרצל 4 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חלקם של הזקיפים הכפולים אינו מגיע עד לגובה הנדרש
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
זקפי פיגום / 40.(ד)