צו בטיחות מספר 120,523

מספר צו
120523
תאריך מתן צו
18/09/2022
שם אתר/מפעיל
8 גנים+מתנ"ס באר יעקב
יישוב
באר יעקב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חסר אישור בודק חשמל
שם חוק
שם סעיף