צו בטיחות מספר 122,037

מספר צו
122037
תאריך מתן צו
06/11/2022
שם אתר/מפעיל
אבן גבירול 53 - תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אחר
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(ה.(1))