צו בטיחות מספר 123,302

מספר צו
123302
תאריך מתן צו
13/12/2022
שם אתר/מפעיל
המעורר 17- גבעתיים
יישוב
גבעתיים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי שימוש בציוד מגו אישי למניעת נפילה עובד מגובה מעל 2
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
אמצעים למניעת נפילה / 139.