צו בטיחות מספר 123,960

מספר צו
123960
תאריך מתן צו
04/01/2023
שם אתר/מפעיל
אקסודוס 6- רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אין אישור חשמלאי בודק למתקן חשמלאי ארעי באתר
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)