צו בטיחות מספר 125,492

מספר צו
125492
תאריך מתן צו
05/02/2023
שם אתר/מפעיל
היכל התרבות נצרת- רח' תופיק זיאד- נצרת
יישוב
נצרת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.-
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה- התשי"ד-1954
שם סעיף
מינוי עוזר בטיחות- תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) תשע"ט-2018 / 25ב.(א)