צו בטיחות מספר 126,863

מספר צו
126863
תאריך מתן צו
06/03/2023
שם אתר/מפעיל
פרויקט הל"ה 34 גוש 30007 חלקה 237 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חוסר בגידורים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)