צו בטיחות מספר 126,865

מספר צו
126865
תאריך מתן צו
06/03/2023
שם אתר/מפעיל
פרויקט הל"ה 34 גוש 30007 חלקה 237 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
קרבה לקו מתח
שם חוק
שם סעיף