צו בטיחות מספר 127,962

מספר צו
127962
תאריך מתן צו
02/04/2023
שם אתר/מפעיל
רמת הגולן 44
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חוסר בגידורים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)