צו בטיחות מספר 129,044

מספר צו
129044
תאריך מתן צו
01/05/2023
שם אתר/מפעיל
טניס גני אביב לוד
יישוב
לוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חסר אישור בודק חשמל
שם חוק
שם סעיף