צו בטיחות מספר 129,320

מספר צו
129320
תאריך מתן צו
04/05/2023
שם אתר/מפעיל
אולם ספורט מגרש 402- רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
נמצא פגם גלוי בשרשרת/ בחבל /באביזר הרמה -
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)- תש"ל - 1970
שם סעיף
מבנה / 72.