צו בטיחות מספר 129,343

מספר צו
129343
תאריך מתן צו
04/05/2023
שם אתר/מפעיל
אולם ספורט מגרש 402- רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא התקבל תסקיר הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)- תש"ל - 1970
שם סעיף
תסקירים / 119א.(א)