צו בטיחות מספר 50,707

מספר צו
50707
תאריך מתן צו
25/01/2017
שם אתר/מפעיל
באר יעקב מגרש 134
יישוב
באר יעקב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ההסמכה ניתנה ע"י גוף לא מוסמך
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
תנאי הסמכה למתן איתות (תיקון התשנ"ד) / 10.