צו בטיחות מספר 57,433

מספר צו
57433
תאריך מתן צו
09/01/2017
שם אתר/מפעיל
מבצע דקל 7 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוראות ההפעלה אינן תואמות לעגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
הוראות הפעלה / 30.(ג)