צו בטיחות מספר 57,436

מספר צו
57436
תאריך מתן צו
09/01/2017
שם אתר/מפעיל
מבצע דקל 7 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העובד נמצא במצב העלול לסכן את עצמו או את העובדים עמו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
תנאים להעסקת עובד בגובה / 5.(3)