צו בטיחות מספר 58,135

מספר צו
58135
תאריך מתן צו
22/02/2017
שם אתר/מפעיל
רננות גליל ים
יישוב
גליל ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מכונת ההרמה אינה מתוחזקת כראוי/ התגלו ליקויים עקב הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
מבנה וקיום / 80.